17 lutego 2015

OT Logistics zainteresowany zakupem udziałów Lotos Kolej

Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami dotyczącymi działalności akwizycyjnej prowadzonej przez OT Logistics S.A. - jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej – Spółka wyraziła zainteresowanie nabyciem udziałów Lotos Kolej Sp. z o.o., drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarów w Polsce.

W połowie lutego Prezes Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz podał do informacji publicznej, że jeszcze w pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd podejmie ostateczną decyzję na temat przyszłości spółki Lotos Kolej. Poinformował jednocześnie, że spółka jest zainteresowana pozyskaniem inwestora zewnętrznego i zaangażowaniem go we wspólny proces konsolidacji rynku przewozów kolejowych.

– Współpracujemy z Lotos Kolej już od dłuższego czasu i dostrzegamy, że synergie pomiędzy przedsiębiorstwami byłyby wręcz modelowe. Nabycie udziałów w Lotos Kolej doskonale wpisywałoby się w strategiczne plany rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

W  reakcji na wypowiedzi Prezesa Grupy LOTOS, OT Logistics S.A. przekazało Ministrowi Skarbu Państwa Włodzimierzowi Karpińskiemu ofertę zakupu udziałów Lotos Kolej.

– Złożenie największemu akcjonariuszowi Grupy LOTOS oferty na zakup udziałów Lotos Kolej ma na celu zakomunikowanie naszego zainteresowania uczestnictwem w procesach, które mogą prowadzić do nabycia udziałów w kolejowej spółce. Kilkukrotnie sygnalizowaliśmy już, że jesteśmy zainteresowani akwizycją w obszarze kolejowych przewozów towarowych, a złożona oferta jest tego potwierdzeniem – tłumaczy Piotr Pawłowski.