C.Hartwig Gdynia S.A. sponsorem Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

C.Hartwig Gdynia S.A., jedna z najstarszych firm logistycznych w Polsce, a zarazem spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics, sponsoruje pierwszą edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowaną przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Finał olimpiady odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku.

Do rywalizacji przystąpi 42 finalistów wyłonionych spośród 2,5 tysiąca uczestników. Od 10 października 2016 roku do 10 marca 2017 roku przeprowadzono 2 etapy: szkolny i okręgowy, podczas których uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania związane z branżą logistyczną. Zadania przygotowywała Rada Ekspercka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, która zrzesza przedstawicieli największych firm z tej branży z Trójmiasta.

Laureaci Olimpiady będą mogli uczestniczyć w wakacyjnych stażach w C.Hartwig Gdynia. Firma przekaże także nagrody pieniężne. Uczestnicy będą również rywalizować o indeksy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem premierowej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Ogromne zainteresowanie uczniów jest wyrazem istotnej roli biznesu logistycznego w rozwoju gospodarczym Polski i regionu. Dla C.Hartwig Gdynia i Grupy Kapitałowej OT Logistics to z kolei okazja do poznania potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wesprzeć Grupę i jej spółki w planach rozwojowych, obejmujących m. in. wzmocnienie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, rozwój przeładunków agro i zwiększenie skali transportu intermodalnego.
C.Hartwig Gdynia jest nazywana „Wyższą Szkołą Spedycji”. Wierzę, że młodzi adepci naszej branży nabiorą podczas zorganizowanych przez nas staży najlepszych praktyk rynkowych oraz zdobędą cenną wiedzę, dzięki której łatwiej będzie im później wystartować w zawodzie.

Grzegorz Hinc prezes C.Hartwig Gdynia

Organizacja Olimpiady służy upowszechnieniu wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Wydział Ekonomiczny jest jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju zajmujących się tą tematyką. Profesorowie Wydziału zaangażowani w przygotowanie Olimpiady mają zarówno rozległą wiedzę na temat branży nad której funkcjonowaniem prowadzą badania, jak i są praktykami działającymi w sektorze. Konkurs ma charakter ogólnopolski i powinien przyczynić się do zachęcenia uczniów kończących edukację ponadgimnazjalną do wyboru ścieżki rozwoju edukacyjnego i później zawodowego do której przygotować mogą studia na Wydziale.

dr hab. Przemysław Borkowski prof. nadzw., Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego UG i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Zachęcamy również do obejrzenia wypowiedzi video Wiceprezesa C.Hartwig Gdynia, Pana Andrzeja Hassa.