Certyfikat AEO dla OT Port Gdynia!

Z przyjemnością informujemy, iż terminal OT Port Gdynia Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2019 roku, uzyskał pozwolenie AEO (ang. Authorised Economic Operator), czyli Status Upoważnionego Przedsiębiorcy, który pozwala na korzystanie z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej.

Otrzymany przez OT Port Gdynia certyfikat AEO to znak jakości, potwierdzający wiarygodność i rzetelność Spółki, która przestrzega przepisów prawa wspólnotowego. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że usługi świadczone przez terminal spełniają europejskie wymagania jakościowe. Sam proces przyznawania pozwolenia trwał kilka miesięcy, w trakcie których przeprowadzane były szczegółowe audyty przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku. Aby uzyskać status AEO podmiot gospodarczy musi spełnić określone kryteria zawarte w przepisach unijnego prawa celnego. Certyfikat AEO przyznany przez jedno państwo członkowskie jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich na obszarze celnym Unii, a przedsiębiorca jest traktowany przez nie jako podmiot wiarygodny.