Dywizja Kolejowa Grupy Kapitałowej OT Logistics z certyfikatem GMP+

STK S.A., przewoźnik kolejowy z Grupy Kapitałowej OT Logistics, uzyskał międzynarodowy certyfikat GMP+ poświadczający najwyższą jakość i bezpieczeństwo transportu zbóż i pasz.

Firma STK została jednym z pięciu przewoźników w Polsce posiadających niezbędne uprawnienia do transportu kolejowego zboża. W połowie lipca firma została wpisana na listę GMP+ International oraz uzyskała certyfikat w zakresie transportu oraz frachtowania w transporcie zbóż. Sam proces certyfikacji wymagał sprawdzenia kompetencji przewoźnika oraz stosowanych standardów jakości.

Przewozy zbóż i innych towarów agro to ważny obszar rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics, w tym także jej Dywizji Kolejowej. Certyfikacja w międzynarodowym systemie GMP+ pozwoli nam na wejście w nowy obszar rynku i rozszerzenie oferty Grupy. Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę w zakresie towarów agro, specjalistyczne wagony, pełną obsługę kontraktów w procesie sprzedaży oraz wsparcie posprzedażowe.

Adrian Gierczak Dyrektor Dywizji Kolejowej OT Logistics

Do transportu zboża Grupa Kapitałowa OT Logistics będzie wykorzystywać nowoczesne wagony typu Tagnpps, które niedawno wydzierżawiła. Masa załadunkowa każdego z nich to ok. 60 ton, co oznacza możliwość załadunku składu całopociągowego, który przewiezie w sumie ponad 2 tysiące ton zboża.

Obsługa przewozów kolejowych stanowi część kompleksowej oferty Grupy Kapitałowej OT Logistics, na którą składają się usługi przeładunkowe w portach, magazynowanie, transport wodny śródlądowy oraz usługi spedycyjne. Zintegrowane usługi logistyczne pozwalają Grupie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy oczekują podejścia door-to-door łączącego w sobie różne usługi logistyczne: przewóz towaru, przeładunek, magazynowanie, obsługę celną i dowóz do ostatecznego klienta.

Standard GMP+ został opracowany przez holenderską organizację w 1992 roku jako część programu „Feed for Food”. Program ma na celu zapewnienie, że pasze dostarczane zwierzętom są bezpieczne dla nich samych, dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska. GMP+ to połączenie dwóch schematów zapewnienia jakości: GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practices) oraz HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point). Dodatkowo, dla zapewnienia kontroli zarządzania jakością system GMP+ opracowany jest zgodnie z normą ISO 9001.