Calendar

14-04-2023

Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022

30-05-2023

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

19-09-2023

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

21-11-2023

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

29-04-2022

Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021

24-05-2022

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

27-09-2022

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

22-11-2022

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

30-04-2021

Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020

31-05-2021

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

21-09-2021

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

26-11-2021

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

17-09-2020

Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku