General Meetings

Date

26-05-2023

Hour

11:00

Location

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 3 143 707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art.395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 26 maja 2023 r. na godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4.

Date

26-07-2022

Hour

11:00

Location

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 3 143 707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 26 lipca 2022 r. na godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4.

Date

01-06-2022

Hour

11:00

Location

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 3 143 707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4.

Date

27-10-2021

Hour

11:00

Location

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 27 października 2021 r. na godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4.

Date

05-10-2021

Hour

11:00

Location

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 27 października 2021 r. na godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4.

Date

18-06-2021

Hour

11:00

Location

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4.

Date

05-08-2020

Hour

11:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 5 sierpnia 2020 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98

Date

20-01-2020

Hour

12:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 20 stycznia 2021 r. na godz. 12:00 w Centrum Konferencyjnym WEST GATE w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92.

Date

10-10-2019

Hour

12:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Date

24-09-2019

Hour

12:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 430 § 1 i 431 § 1 oraz w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 24 września 2019 r. na godz. 12:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Date

25-07-2019

Hour

10:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. art. 399 § 1 w związku z art. 398, 4021 , 4022 i 506 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 25 lipca 2019 r. na godz. 10:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Date

24-06-2019

Hour

11:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Date

18-02-2019

Hour

10:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 18 lutego 2019 r. na godz. 10:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Date

11-09-2018

Date

28-08-2018

Hour

12:00

Location

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, 400 § 1, 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 28.08.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus).

Date

25-07-2018

Type

Warszawa, ul. Zielna 37

Date

29-06-2018

Hour

12:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 29.06.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala A.

Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Date

30-06-2016

Hour

12:00

Location

Warszawa, ul Zielna 37

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 30.06.2016 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala EUROPA, Budynek C, 6 piętro.

Date

06-10-2015

Date

28-09-2015

Hour

12:00

Location

Warszawa, ul. Wilcza 9, Sala F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stanisława Kujota 18,19, 70-605 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 28 września 2015 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.

Date

24-04-2015

Hour

12:00

Location

Warszawa, ul. Wilcza 9, Sala F

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 24.04.2015 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.

Date

22-12-2014

Hour

12:00

Location

Warszawa, ul. Wilcza 9, Sala F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 22 grudnia 2014 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.

Date

26-05-2014

Hour

12:00

Location

Warszawa, ul. Wilcza 9, Sala F

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 26 maja 2014 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.

Date

14-01-2014

Hour

12:00

Location

Warszwa, ul. Wilcza 9 Sala F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069 („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w Warszawie: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.