Shareholders

Akcjonariusz liczba akcji/ głosów udział w kapitale własnym/ogólnej liczbie głosów/ogólnej liczbie głosów
La Financière d’Intégration Européenne S.A. 7 859 417 60,00%
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 2 075 414 15,84%
PTE Allianz Polska S.A. 794 047 6,06%
Cres Fundacja Rodzinna w organizacji 1 230 183 9,40%
Pozostali Akcjonariusze 1 139 719 8,70%
Razem: 13 098 780 100,00%