Fundusz Ekspansji Zagranicznej TFI BGK gotowy wesprzeć inwestycję OT Logistics

OT Logistics S.A. ma umowy z państwowym Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ) zarządzanym przez TFI BGK na współfinansowanie potencjalnych przejęć spółek w Czarnogórze.

Umowy dotyczą współpracy w zakresie inwestycji w spółki Luka Bar AD BAR, operatora portu w Barze, oraz kolejowego przewoźnika kolejowego AD Montecargo. Zgodnie z umowami z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, miały zostać powołane spółki celowe, w których OT Logistics posiadałby 51% udziałów, a Fundusz 49% udziałów. W przypadku przejęcia spółek czarnogórskich przez  OT Logistics, akcje tych firm zostałyby przekazane do powoływanych spółek celowych. OT Logistics oraz Fundusz zasiliłyby te spółki wkładem pieniężnym odpowiadającym wartości przejmowanych firm w Czarnogórze, odpowiednio do posiadanych udziałów w SPV. Planowane było również podwyższanie kapitału spółek celowych w przyszłości, tak by zapewnić realizację programu inwestycyjnego w czarnogórskich spółkach.

Umowa z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zarządzanym przez TFI BGK dowodzi, że OT Logistics jest wiarygodnym podmiotem, zdolnym do realizacji poważnych inwestycji na rynkach międzynarodowych. Mamy zabezpieczone finansowanie naszych planów ekspansji i jesteśmy gotowi operacyjnie, by rozszerzać naszą działalność. Jeśli tylko proces prywatyzacji i sprzedaży spółek w Czarnogórze zostanie wznowiony, jesteśmy gotowi, aby do niego przystąpić

Zbigniew Nowik prezes OT Logistics

Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera te polskie firmy, które chcą powtórzyć za granicą sukces odniesiony w kraju. Oferujemy kapitał, doświadczenie i wzięcie na siebie części ryzyka, rozbudowując gospodarczy potencjał Polski.

Ewa Małyszko prezes zarządu TFI BGK

Umowy z Funduszem zawarto w kwietniu br., jednak zgodnie z przepisami ich ujawnienie zostało opóźnione z uwagi na potencjalny wpływ na proces negocjacji nabycia udziałów spółek w Czarnogórze. Obecnie, z uwagi na brak postępów w rozmowach ze stroną czarnogórską, Spółka OT Logistics zadecydowała o upublicznieniu treści umów.

W marcu br. Grupa Kapitałowa OT Logistics zakończyła negocjacje z rządem Czarnogóry w sprawie nabycia udziałów w Luka Bar AD oraz AD Montecargo. Uzgodniono, że OT Logistics zapłaci 8,52 mln euro za 30% udział w Luka Bar, operatora portu w Barze, oraz 2,5 mln euro za 51% udział w AD Montecargo. OT Logistics zobowiązała się dodatkowo do przeprowadzenia programów inwestycyjnych w obu spółkach na łączną kwotę ok. 17,45 mln euro, do utrzymania zatrudnienia oraz przestrzegania zapisów obowiązujących układów zbiorowych, w tym m. in. podniesienia płacy minimalnej. Pod koniec kwietnia br. strona czarnogórska zadecydowała o anulowaniu przetargów na sprzedaż udziałów w Luka Bar AD, operatora portu w Barze, oraz kolejowym przewoźniku AD Montecargo.