Grupa Kapitałowa OT Logistics na Konferencji Argus FMB East Europe

Przedstawiciele Grupy Kapitałowej OT Logistics uczestniczyli w piętnastej edycji Konferencji FMB East Europe Fertilizer 2017.

Konferencja Argus FMB East Europe Fertilizer 2017 miała miejsce w dniach 21-23 czerwca br. w Budapeszcie. W tym roku wzięło w niej udział ponad 300 uczestników z 45 krajów i 196 firm z całego świata.

Z uwagi na swoje położenie na styku najważniejszych szlaków handlowych, Polska odgrywa kluczową rolę w tranzycie wielu towarów. Dekoniunktura na rynku węgla i stali sprawiła, że operatorzy logistyczni zaczęli poszukiwać nowych typów ładunków. W takiej sytuacji zainteresowanie nowymi obszarami jest naturalne. Grupa Kapitałowa OT Logistics chciałaby zdywersyfikować swoją działalność nie tylko o przewóz towarów agro, ale również towarów chemicznych. Stąd nasza obecność na budapesztańskiej konferencji.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Poszukujemy różnych możliwości rozszerzenia naszych usług, stąd nasze pilotażowe działania w zakresie przewozów chemicznych. Konferencja była dla nas idealną okazją do wysłuchania i zrozumienia potrzeb branży nawozowej, oraz szansą do zaprezentowania aktywów Grupy Kapitałowej OT Logistics, naszej kompleksowej oferty oraz możliwości operacyjnych w zakresie przewozu towarów chemicznych.

Paweł Polanowski Dyrektor Rynków Międzynarodowych OT Logistics

W Konferencji Argus FMB East Europe Fertilizer 2017 Grupę Kapitałową OT Logistics reprezentowali Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu oraz Paweł Polanowski, Dyrektor Rynków Międzynarodowych.