Grupa Kapitałowa OT Logistics uruchomiła serwis transportu suchych towarów masowych

OT Logistics S.A. wraz ze spółką zależną C.Hartwig Gdynia S.A. uruchomiła w ramach oferty Grupy Kapitałowej OT Logistics serwis transportu towarów masowych, co ma usprawnić przewozy tego typu ładunków realizowanych przez spółki z Grupy.

Nowy serwis dla suchych produktów masowych ma pozwolić na sprawną obsługę towarów agro, paliw stałych oraz kruszyw. Serwis jest obsługiwany przez C.Hartwig Gdynia, jednego z wiodących spedytorów w Polsce. Przewozy realizowane są w oparciu o flotę własną Grupy Kapitałowej OT Logistics, jak i z wykorzystaniem taboru partnerów, przewoźników drogowych.

Przewoźnicy, którzy realizują transport w ramach tej usługi posiadają wymagane certyfikaty, w tym np. certyfikat GMP+, niezbędny dla przewozu towarów rolnych z przeznaczeniem dla produkcji pasz zwierzęcych.

Nasi klienci szukają zintegrowanych rozwiązań, chcą powierzyć opiekę nad swoim ładunkiem jednemu operatorowi logistycznemu. Grupa OT Logistics ułatwia realizację przewozów biorąc na siebie zadania organizatora, koordynatora i jednego podmiotu odpowiedzialnego za cały proces dostaw lub dystrybucji. Inicjatywna nowego serwisu dla suchych towarów masowych to kolejny etap konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju usług m. in. dla segmentu agro dla naszych klientów. Wierzymy, że jest to ważne uzupełnienie oferty łańcucha dostaw produktów zbożowych i śrut w całym kraju i regionie.

Andrzej Staliński Dyrektor Segmentu Agro OT Logistics S.A

Przewagą nowej usługi jest przejęcie odpowiedzialności C.Hartwig Gdynia za cały łańcuch dostaw. Przykładowo, ładunek dostarczony do portu zza granicy może przejść procedurę celną, zostać przeładowany i rozwieziony do różnych części kraju, w ustalonym przez zamawiającego terminie, wprost do finalnych odbiorców wskazanych przez klienta. Wszystko w ramach jednej umowy.

Dążymy do optymalizacji kosztów transportowych naszych klientów. Sądzimy, że nowa oferta będzie szczególnie doceniona przez większe firmy, których skala operacji sprawia, że poszukują jednego operatora dla całego, złożonego łańcucha dostaw.

Andrzej Staliński Dyrektor Segmentu Agro OT Logistics S.A