Informacja o połączeniu spółek: OT Logistics, OT Port Wrocław, Żegluga Bydgoska, Odra Rhein Lloyd

Zarząd OT Logistics SA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 28 grudnia 2018 r. Plan Połączenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka przejmująca) ze spółkami Żegluga Bydgoska  sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Odra Rhein Lloyd z siedzibą we Wrocławiu (spółki przejmowane).