KIM JESTEŚMY?

Już od 70 lat świadczymy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne!

Grupa Kapitałowa OT Logistics jest rozpoznawalną marką w branży logistycznej, opartą o polski kapitał.
Od ponad 70 lat świadczymy pełną gamę usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.
Nasz podstawowy obszar działalności to Niemcy, Belgia, Holandia, Austria oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry.

NASZ POTENCJAŁ

W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzą Spółki różnej wielkości oraz o różnym profilu działalności. Kilkanaście fuzji i przejęć dokonanych w Polsce oraz zagranicą na przełomie ostatnich lat sprawiło, że jesteśmy wiodącym operatorem nie tylko w branży TSL, ale również żeglugi śródlądowej, spedycji kolejowej i przeładunków w portach morskich.

OT Logistics S.A. jest najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce. Zarządzamy flotą około 800 jednostek śródlądowych, co zapewnia nam pozycję lidera w transporcie wodno-śródlądowym w kraju oraz na terenie Niemiec. Grupa Kapitałowa OT Logistics prowadzi kompleksowe usługi przeładunkowo-magazynowe w oparciu o terminale morskie w Świnoujściu i Gdyni, port śródlądowy we Wrocławiu.

WŁASNA FLOTA OKOŁO 800 JEDNOSTEK ŚRÓDLĄDOWYCH

NASI KLIENCI

Realizujemy długoterminowe kontrakty biznesowe m.in. dla firm Węglokoks/Vatenfall Berlin oraz Kogeneracja. Dzięki posiadaniu w ramach Grupy Kapitałowej własnych spółek spedycyjnych C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Rentrans International Spedition, możemy zaoferować naszym Klientom dostawy wszelkich towarów masowych i drobnicowych – nawet tych najbardziej specjalistycznych.

Już od wielu lat pomyślnie współpracujemy z największymi firmami przemysłowymi w Europie. Nasi najważniejsi klienci w segmencie portowo-spedycyjnym to: US Steel Corporation, Węglokoks S.A., ArcelorMittal, Polski Koks S.A., EDF Polska Sp. z o.o. Wykonujemy także specjalistyczne projekty hydrotechniczne w konsorcjach z firmami Skanska, Energopol i Sinohydro.

JESTEŚMY JEDNYM Z GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW WĘGLA DO BERLINA

NASZA działalnośĆ

Kilkadziesiąt lat doświadczenia oraz potencjał poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics pozwala nam właściwie zadbać o każdy element łańcucha dostaw. Realizujemy unikalną na rynku towarów masowych strategię One-Stop-Shop, która opiera się na oferowaniu pełnego łańcucha usług logistycznych bez względu na typ ładunku i środek transportu.

Zajmujemy się transportem oraz przeładunkiem towarów masowych, ładunków drobnicowych, specjalnych ponadgabarytowych i kontenerów. Aktywizujemy w tym celu zasoby portowe i terminale przeładunkowe, co daje nam możliwość pełnej koordynacji procesów logistycznych. OT Logistics posiada też w ofercie inne usługi związane z transportem i logistyką, jak min. organizacja kontroli różnych typów ładunków – kontrole ilościowe, jakościowe, ustalanie wagi towaru na podstawie zanurzenia statku/barki, ważenie/tarowanie wagonów oraz naczep ciężarowych.

Realizujemy innowacyjną strategię One-Stop-Shop

ZAKRES USŁUG

 • Obsługa towarów drobnicowych, masowych i ponadgabarytowych
 • Obsługa kontenerów
 • Przeładunki w portach morskich i śródlądowych oraz na terminalach kolejowych i przygranicznych
 • Składowanie towarów w magazynach i na placach
 • Transport wodny śródlądowy
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa (kolejowa, morska, samochodowa)
 • Przewozy ładunków specjalnych
 • Usługi agencji statkowej
 • Usługi frachtowe
 • Prace hydrotechniczne
 • Wydobywanie kruszywa i piasku z dna rzek

NASZE CERTYFIKATY