O logistyce i transporcie na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Rozwój żeglugi na Odrze, wzrost znaczenia polskich portów morskich, konteneryzacja transportu oraz rola Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku – to tylko część ważnych dla polskich przedsiębiorców tematów, które będą omawiane podczas 10-tej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG), który wystartował dziś w Katowicach, a którego partnerem jest Grupa Kapitałowa OT Logistics.

W tegorocznej edycji wydarzenia, które skupia przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i polityków, podobnie jak w latach ubiegłych weźmie udział również mocna grupa przedstawicieli Grupy Kapitałowej OT Logistics

To kolejny raz kiedy spotykamy się w Katowicach, by w gronie ekspertów, polityków i przedstawicieli administracji publicznej dyskutować o ważnych tematach dla rozwoju branży logistycznej. Wymiana merytorycznych opinii i poglądów pozwala wszystkim uczestnikom życia gospodarczego rozumieć się lepiej i w efekcie dochodzić do konsensusu w zakresie działań i decyzji, istotnych dla przedsiębiorców.

Andrzej Klimek wiceprezes OT Logistics

Przedstawiciele Grupy Kapitałowej OT Logistics podczas EKG wezmą udział w następujących debatach:

  • 15 maja 2018 r. | 11.30-13.00 | Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce

Daniel Ryczek, Dyrektor Dywizji Kolejowej, OT Logistics S.A.

  • 15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Porty morskie

Karol Bowżyk, Dyrektor Dywizji Portowej, OT Logistics S.A.

  • 15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro

Kamil Skoneczny, Dyrektor Logistyki Intermodalnej, OT Logistics S.A.

  • 15 maja 2018 r. |15:30-17:00| Transport Intermodalny

Adam Soroka, Dyrektor ds. Sprzedaży, C.Hartwig Gdynia S.A.

  • 16 maja 2018 r. | 13:30-15:00 | Szlaki wodne w Polsce i w Europie

Andrzej Klimek, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.

Zapraszamy do bezpośrednich rozmów i spotkań podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.