Historia Grupy

Grupa OT Logistics od ponad 70 lat świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Od 2013 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

We Wrocławiu powstaje spółka Polska Żegluga na Odrze – jedna z pierwszych firm logistycznych w powojennej Polsce.

Polska Żegluga na Odrze zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie Odratrans S.A.

Kontrolny pakiet akcji Odratrans S.A. zostaje wniesiony do VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

Odratrans S.A. zwiększa swój potencjał poprzez szereg przejęć – m.in. pakietu kontrolnego w spółce Żegluga Bydgoska S.A. oraz niemieckiej spółki Deutsche Binnenreederei AG. Ważnym krokiem w rozwoju Grupy były też  zakup 40% udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście oraz zakup pakietów w spółkach spedycyjnych Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

Odratrans S.A. uruchamia program emisji obligacji w drodze oferty publicznej, z której pozyskuje 60 mln PLN. Kolejne kroki to zmiana nazwy spółki na OT Logistics S.A. oraz debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 r.

Dzięki akwizycji 75% akcji firmy spedycyjnej C.Hartwig Gdynia oraz 100% udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia spółka OT Logistics zdobywa pozycję jednej z największych organizacji logistycznych w Europie. Ważnymi wydarzeniami były również nabycie 20% akcji spółki zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji oraz podpisanie umowy na 30-letnią dzierżawę z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk. Spółka nabywa 100% udziałów w kolejowej spółce Landkol. Po raz pierwszy w historii OT Logistics S.A. ma miejsce emisja obligacji serii E do inwestorów indywidualnych.

Ekspansja na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe. Powołanie przez Grupę Kapitałową OT Logistics nowej spółki C.Hartwig Adria w Chorwacji. Rozwój kompetencji i większa skala działalności w segmencie spedycji kontenerowej poprzez nabycie przez C.Hartwig Gdynia 100% udziałów spółki Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. Wzmocnienie oferty i wzrostu udziałów w krajowym rynku transportu kolejowego poprzez finalizację transakcji przejęcia STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A. Dołączenie do grona ekspertów Rady Programowej United Nations Global Compact w Polsce, największej na świecie organizacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju oraz polityki korporacyjnej.

W 2017 r. wznowiony został transport rzeczny węgla na trasie Port Gliwice – Wrocław. Spółka przejęła też kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem Luka Rijeka dzięki porozumieniu akcjonariuszy. Dołączyła nowa spółka OT Logistics Bel z siedzibą w Grodnie na Białorusi.

Opublikowano i wdrożono plan naprawczy, który został opracowany w związku z rewizją założeń działalności Grupy. Jego celem była poprawa synergii operacyjnych, płynności finansowej oraz wyników finansowych. Jednym z elementów konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy, było połączenie spółki OT Logistics S.A. ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o., co znacznie poprawiło przejrzystość oraz uporządkowało i uprościło strukturę Grupy..

Ogłoszono strategię stabilizacji i sformułowano priorytetowe cele na lata 2020-2021, w zakres których wchodziła przede wszystkim koncentracja aktywności biznesowej na działalności portowej oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia i planowane finalne ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics. W 2021 r. kontynuując założenia strategii Grupa skupia się przede wszystkim na obsłudze klientów korzystających z drogi morskiej, działalności spedycyjnej oraz przewozów kolejowych, jak również na działalności hydrotechnicznej. W ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji pod koniec 2021 r. spółka C.Hartwig Gdynia S.A została sprzedana.

Kluczowym założeniem strategicznym Grupy Kapitałowej OT Logistics do 2023 r. jest koncentracja na rozwoju organicznym na bazie posiadanych obecnie aktywów portowych, a także oferowanie kompleksowych usług towarzyszących, głównie dystrybucja usług spedycyjnych. Główny cel to zdobycie pozycji lidera w zakresie obsługi transportowo-logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. W marcu 2023 r. sfinalizowana została transakcja sprzedaży wszystkich posiadanych przez Grupę akcji Luka Rijeka.