Struktura Grupy

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej jest spółka OT Logistics Spółka Akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności jest szeroko pojęta spedycja.

OTL świadczy usługi spedycyjne oraz agencyjne, przeładunki w portach, usługi bocznicowe i kolejowe, wspierające transport wodny morski i śródlądowy, samochodowy oraz kolejowy, najem nieruchomości, prace hydrotechniczne oraz magazynowanie i przechowywanie towarów. W ramach OT Logistics powstała Grupa Kapitałowa spółek o różnych profilach działalności.

 

(poniższy schemat jest poglądowy, ulegnie zmianie)