OT Logistics ma program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł.

Spółka OT Logistics, stojąca na czele Grupy Kapitałowej OT Logistics, postanowiła o programie emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Zamierza emitować obligacje o okresie zapadalności od 1 roku do 7 lat. Pierwsza emisja obligacji 4,5 letnich zaplanowana jest na czerwiec.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone m. in. na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, w tym obligacji i kredytów bankowych.

Obecnie prowadzimy rozmowy na temat objęcia naszych obligacji przez konsorcjum banków. Rozmawiamy również z dużą międzynarodową instytucją finansową. Sądzę, że niebawem będziemy mogli podać więcej szczegółów. Zakładamy, że pierwsza emisja w ramach naszego programu o wartości do 200 mln zł, będzie realizowana w czerwcu. W tej serii chcemy zaoferować obligacje nominowane w złotych, z terminem zapadalności do 4,5 roku.

Zbigniew Nowik prezes zarządu OT Logistics

Spółka OT Logistics wyemitowała do tej pory obligacje o wartości ok. 265 mln zł, z czego papiery o wartości 107 mln zł zostały wykupione w terminie lub przed terminem zapadalności. OT Logistics wypłaciła już w tym roku obligatariuszom łącznie prawie 4 mln zł z tytułu odsetek. Do końca 2018 r. na rachunki inwestorów trafi kolejne 3,9 mln zł odsetek od obligacji.

Za organizację programu emisji obligacji OT Logistics odpowiadają Bank Pekao oraz mBank.