OT Logistics nabędzie dodatkowe 2,7% akcji Luka Rijeka w ramach zakończonego wezwania

W efekcie przeprowadzonego wezwania na akcje Luka Rijeka spółka OT Logistics nabędzie dodatkowe 2,7% akcji operatora chorwackiego portu morskiego w Rijece. Łączna wartość skupionych akcji wyniosła ok. 18,2 mln HRK, tj. ok. 10,2 mln PLN. Zaangażowanie OT Logistics w kapitale Luka Rijeka zwiększy się po rozliczeniu wezwania do 35,26%. Rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wezwania (tj. 8 grudnia 2017 r.).

OT Logistics przed rozliczeniem wezwania posiadała 32,56% akcji Luka Rijeka. Na mocy porozumienia z akcjonariuszami chorwackiej spółki – funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. – ma możliwość sprawowania kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy kontrolowały 56,61% udziałów w operatorze portowym. Dzięki rozliczeniu wezwania akcjonariusze w ramach umowy kontrolować będą 59,31% kapitału zakładowego Luka Rijeka.

Port Luka Rijeka jest jednym z największych portów na Adriatyku. Posiada kilka terminali: uniwersalny, drobnicowy i masowy. Masowy terminal o nazwie Baccar ma naturalne zanurzenie umożliwiające przyjmowanie największych statków oceanicznych do przewozu np. rudy żelaza (tzw. Valemax). Po trzech kwartałach tego roku w Luka Rijeka przeładowano 1,9 mln ton ładunków (wzrost o 27% r/r). Przychody spółki po trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 126,6 mln HRK (ok. 71 mln PLN), co daje wzrost w HRK o 11% r/r. Wynik EBITDA operatora portu po wyniósł w tym okresie 8,2 mln HRK (ok. 4,6 mln PLN).

Luka Rijeka to ważny element budowy korytarza transportowego północ-południe łączącego Bałtyk z Adriatykiem, co jest jednym z celów strategicznych Grupy Kapitałowej OT Logistics. Rijeka może stać się również ważnym punktem łączącym południową Europę z portami Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji. OT Logistics zamierza wykorzystać własne doświadczenie i kontakty z klientami do zwiększenia przeładunków w porcie w Rijece.