OT Logistics podczas V Konferencji Odrzańskiej w Opolu

W dniu 13 września br., w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, odbyła się V Konferencja naukowo-techniczna pod nazwą: „Odrzańska droga wodna: zagrożenia, perspektywa, znaczenie dla gospodarki”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu, a także OT Logistics S.A., która była oficjalnym sponsorem tego wydarzenia.

Podczas Konferencji Odrzańskiej odbyły się wykłady prelegentów w tematyce: nadodrzański transport multimodalny jako filar współpracy ponadregionalnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, rozwój przemysłu i przedsiębiorczości wzdłuż Odry, jak również korzyści i zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej. Andrzej Klimek – Wiceprezes Zarządu, a zarazem Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A. – wygłosił przemówienie w sesji pt. „Rozwój przemysłu i przedsiębiorczości wzdłuż Odry.”

Żegluga śródlądowa to nieodzowny element rozwijającego się transportu intermodalnego i powinna stać się silną trzecią gałęzią transportu obok dróg i kolei. Liczymy na powodzenie rządowych planów udrożnienia Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz przywrócenia najważniejszym polskim rzekom ich funkcji transportowej. Transport wodny to najbardziej przyjazna środowisku forma transportu, która będzie wspierać wzrost wymiany towarowej w kraju oraz pozwoli odciążyć transport drogowy.

Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu

Podczas V Konferencji „Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki” w Opolu podpisano również tzw. Deklarację Odrzańską. To dokument, który wyraża wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy terytorialne w województwie opolskim, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym oraz kultury i turystyki. Dla gospodarki oznacza uwzględnienie w planowanych działaniach biznesowych udziału transportu wodnego w obrocie surowcami i towarami. Pod dokumentem podpisało się 21 samorządowców, wśród nich: Prezydent Miasta Opola, Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Starostowie powiatów: brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, opolskiego i krapkowickiego oraz burmistrzowie i wójtowie opolskich gmin w ciągu biegu Odry. Deklaracja nie zawiera zobowiązań finansowych, ale jest bardzo istotnym dowodem zainteresowania środowisk biznesowych i naukowych regionu problematyką wykorzystania Odry, jako szlaku transportowego i wykorzystania jej m.in. przy planowaniu kolejnych działań gospodarczych.

Patronat honorowy nad przedmiotową konferencją objęli: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji z tego wydarzenia oraz galerii zdjęć:

Galeria zdjęć Konferencja Odrzańska 2017