OT Logistics podtrzymuje chęć współpracy z rządem Czarnogóry przy rozwoju Portu w Barze

Grupa Kapitałowa OT Logistics otrzymała oficjalną informację od władz Czarnogóry o anulowaniu przetargów na sprzedaż udziałów w Luka Bar AD, operatora portu w Barze, oraz kolejowym przewoźniku AD Montecargo. OT Logistics uważa, że oferta spółki na zakup w/w udziałów w pełni pokrywa się z celami oraz warunkami przetargu i w związku z tym, złożyła odwołanie od decyzji czarnogórskiej Rady ds. Prywatyzacji. W dokumencie spółka wyraziła gotowość wznowienia rozmów z rządem Czarnogóry w sprawie rozwoju portu w Barze.

OT Logistics jest zaskoczone decyzją Rady ds. Prywatyzacji, zwłaszcza w świetle zakończonych niedawno negocjacji z Komisją Przetargową. Zarząd OT Logistics uważa, że jej oferta odpowiada wszystkim celom i warunkom dokumentacji przetargowej, a ponadto uwzględnia stanowiska Komisji Przetargowej oraz lokalnych związków zawodowych. Spółka złożyła formalne odwołanie od decyzji władz Czarnogóry.

Oferta OT Logistics w przetargu na prywatyzację Luka Bar AD i AD Montecargo została starannie przygotowana na podstawie finansowego i prawnego procesu due diligence w obu spółkach. Prywatyzacja ma przyspieszyć ich rozwój. Uważamy, że nasza oferta w pełni pokrywa się z celami, kryteriami oraz warunkami przetargu, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji przetargowej oraz stwierdzeniach przetargowej Komisji Prywatyzacyjnej.

Piotr Ambrozowicz wiceprezes OT Logistics

Zarząd OT Logistics wierzy, że władze Czarnogóry są gotowe na współpracę i partnerstwo z inwestorami z Unii Europejskiej. W związku z tym jest gotowy wznowić rozmowy z rządem Czarnogóry, w celu wypracowania skutecznych rozwiązań, zmierzających do rozwoju portu w Barze w interesie Czarnogóry, jej obywateli, społeczności lokalnej, pracowników portu oraz mniejszościowych akcjonariuszy.

Mamy nadzieję, że OT Logistics będzie uczestniczyło w rozwoju portu w Barze oraz AD Montecargo. Uważamy, że potencjał Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz planowany program inwestycyjny mogą wygenerować synergie z korzyścią dla portu w Barze, rynku przewozów kolejowych oraz dla całej gospodarki Czarnogóry.

Piotr Ambrozowicz wiceprezes OT Logistics

W marcu Grupa Kapitałowa OT Logistics zakończyła negocjacje z rządem Czarnogóry w sprawie nabycia udziałów w Luka Bar AD oraz AD Montecargo. Uzgodniono, że OT Logistics zapłaci 8.52 mln euro za 30% udział w Luka Bar, operatora portu w Barze, oraz 2,5 mln euro za 51% udział w AD Montecargo. OT Logistics zobowiązała się do przeprowadzenia programów inwestycyjnych w obu spółkach na łączną kwotę ok. 17,45 mln euro, do utrzymania zatrudnienia oraz przestrzegania zapisów obowiązujących układów zbiorowych, w tym m. in. podniesienie płacy minimalnej.