OT Logistics przystępuje do akcji „Stop nieuczciwym pracodawcom”

Grupa Kapitałowa OT Logistics przystąpiła do akcji „Stop nieuczciwym pracodawcom”, której celem jest wspieranie pracowników w walce z nadużyciami na rynku pracy. OT Logistics jest jedyną spółką z branży TSL zaangażowaną w tę inicjatywę.

„Stop nieuczciwym pracodawcom” to inicjatywa stowarzyszenia o tej samej nazwie. Pomoc pracownikom udzielana przez Stowarzyszenie polega na darmowych konsultacjach prawnych w przypadku sporów z pracodawcą i naruszeń praw pracowniczych. Stowarzyszenie – poprzez organizację działań windykacyjnych – wspomaga również pracowników, którzy starają się o odzyskanie należnego wynagrodzenia. Pomocy udzielają pro bono (do wysokości aktualnego stanu majątkowego Stowarzyszenia) prawnicy renomowanych kancelarii szczecińskich, krakowskich i warszawskich.

Przykłady najczęstszych naruszeń kodeksu pracy w Polsce to brak umowy lub niewłaściwy rodzaj umowy, brak lub nieuzasadnione obniżenie wynagrodzenia, wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia, odmowa wydania świadectwa pracy, praca w nieodpowiednich warunkach oraz przypadki mobbingu czy molestowania. W ciągu ostatnich miesięcy Stowarzyszenie udzieliło między innymi ponad 320 darmowych porad prawnych i pomogło w przygotowaniu ponad 60 pozwów.

Film promujący inicjatywę został opublikowany tutaj. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.stopnieuczciwympracodawcom.pl.