OT Logistics S.A. współwłaścicielem operatora portu w Rijece

Największy operator portowy w Polsce OT Logistics S.A. zakupił za kwotę 61,2 mln zł 2 805 232 akcji nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji. OT Logistics S.A. jest jedynym istotnym inwestorem branżowym w spółce i po zarejestrowaniu emisji, kontrolując 20,81 proc. akcji, stanie się jej drugim co do wielkości – po Chorwackim Państwie – udziałowcem. Ponadto, OT Logistics S.A. zamierza podjąć rozmowy na temat ścisłej współpracy zarówno na poziomie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

Jest to kolejny istotny krok w budowaniu pozycji Grupy Kapitałowej OT Logistics jako lidera w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Pozwoli on zaoferować kompleksową obsługę Klientom Grupy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Port w Rijece, ze względu na swoje strategiczne usytuowanie, rozbudowę Kanału Sueskiego, a także potencjał do znaczącego wzrostu, daje możliwości ekspansji geograficznej Klientom zainteresowanym obrotem towarowym pomiędzy Europą a krajami basenu morza Śródziemnego i Oceanu Indyjskiego.

Nabycie udziałów w porcie w Rijece stanowi istotny element budowy przez OT Logistics transportowego korytarza północ-południe. Natomiast z punktu widzenia naszych chorwackich partnerów, istotną wartość z pewnością stanowi pozyskanie inwestora branżowego. Możemy wnieść do spółki ważny know-how. Ponadto już dziś wiemy, że korzystanie z usług portu będzie atrakcyjną alternatywą dla naszych aktualnych Klientów.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji, notowanym na giełdzie w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Obecne zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Ponadto Luka Rijeka posiada 49 proc. udział w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU. Potencjał portu w 2014 roku był wykorzystany poniżej 25 proc., a spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln kun (ok. 93,2 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 31.12.2014 r.). Podstawowym celem nowej emisji są inwestycje umożliwiające pełne wykorzystanie drzemiącego potencjału. Wartość emisji to 300 mln kun (ok. 163,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 29 lipca 2015 roku).

Z komunikatu Luka Rijeka d.d. wynika, że z 7,5 mln akcji nowej emisji 2,8 mln akcji zostało przydzielonych OT Logistics S.A. oraz, że miała miejsce duża nadsubskrypcja. Docelowo, po zarejestrowaniu emisji Skarb Państwa pośrednio i bezpośrednio posiadać będzie 38 proc. akcji spółki, a OT Logistics S.A. – 21 proc. Blisko 31 proc. akcji znajdować się będzie w posiadaniu kilku funduszy emerytalnych międzynarodowych grup finansowych. Na konferencji prasowej która odbyła się wczoraj Minister ds. Morskich, Transportu i Infrastruktury Siniša Hajdaš Dončić poinformował, że Spółka OT Logistics S.A. traktowana jest jako inwestor strategiczny.