Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółkami Żegluga Bydgoska, OT Port Wrocław, Odra Rhein Lloyd

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka przejmująca) i spółek Żegluga Bydgoska  sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Odra Rhein Lloyd z siedzibą we Wrocławiu (spółki przejmowane).