Raport niefinansowy

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics i OT Logistics S.A. za 2017 rok.

Jako lider w transporcie wodnym śródlądowym w Europie Środkowej działamy między innymi na rzecz ochrony środowiska, poprzez wykorzystywanie i promowanie transportu ładunków żeglugą śródlądową. Chroniąc środowisko, zapewniamy bezpieczeństwo ekologiczne wszystkich naszych pracowników i klientów. Przyczyniamy się również do aktywizacji terenów rolniczych w naszym regionie i zapewnieniu efektywnych ekonomicznie dostaw do krajów, gdzie występuje deficyt żywności.

Naszym głównym celem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie wartości najbliższego otoczenia, a prowadząc przejrzystą politykę zatrudnienia mającą na celu satysfakcję pracowników staramy się pomagać w podnoszeniu ich kwalifikacji, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz pozostajemy otwarci na dialog z organizacjami pracowniczymi.

Założenia przyjętej strategii Grupy Kapitałowej OT Logistics przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczeństwa i mają korzystny wpływ na gospodarkę oraz środowisko naturalne.

Nasze wszystkie osiągnięcia to zasługa każdego z nas, naszej pracy, kreatywności i zaangażowania.

Po raz pierwszy prezentujemy Państwu sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics i OT Logistics S.A. Dokument prezentuje nie tylko zdolność naszej Grupy Kapitałowej do sprostania oczekiwaniom interesariuszy, czy opłacalność przyjętego modelu biznesowego, ale przede wszystkim sprzyja budowaniu zaufania do Spółki i całej Grupy Kapitałowej OT Logistics.

29.04.2019

Raport niefinansowy 2018r.

Raport niefinansowy 2017r.