Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 roku:

 1. I Fundusz Mistral S.A.:
  I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 65,94% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:
  Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 20,39% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 3. PTE Allianz Polska S.A.:
  PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 7,58% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 4. ID Invest Sp. z o.o.:
  ID Invest Sp. z o.o. posiadał 637.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 637.500 głosów, co stanowiło 6,09% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.