Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:
I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 67,71% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 20,93% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:
PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 7,78% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.