Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 11 września 2018 r.:

  1. I Fundusz Mistral S.A.: I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 65,94% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny: Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 20,39% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. PTE Allianz Polska S.A.: PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 7,58% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. ID Invest Sp. z o.o.: ID Invest Sp. z o.o. posiadał 637.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 637.500 głosów, co stanowiło 6,09% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.