Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. _Spółka_ przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 października 2015 roku:

1. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 218.649 akcji Spółki, z których przysługiwało 218.649 głosów, co stanowiło 20,23% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 15,32% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. I Fundusz Mistral S.A.:
I Fundusz Mistral S.A. posiadał 862.031 akcji Spółki, z których przysługiwało 862.031 głosów, co stanowiło 79,77% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 60,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.