Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 roku:

  1. I Fundusz Mistral S.A.:
    I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 70,22% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:
    Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 21,71% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. PTE Allianz Polska S.A.:
    PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 8,07% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.