Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:
I Fundusz Mistral S.A. posiadał 862.759 akcji Spółki, z których przysługiwało 862.759 głosów, co stanowiło 71,13% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 60,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 253.784 akcji Spółki, z których przysługiwało 253.784 głosów, co stanowiło 20,92% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:
PTE Allianz Polska S.A. posiadał 96.198 akcji Spółki, z których przysługiwało 96.198 głosów, co stanowiło 7,93% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.