Aneks do umowy kredytowej w zakresie zmiany terminu spłaty

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z 29 czerwca 2018 roku, dotyczącego wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego (Kredyt) w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł udzielonego przez konsorcjum banków w skład, którego wchodzą: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A oraz mBank S.A., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż 1 sierpnia 2018 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks do umowy Kredytu przedłużający spłatę Kredytu do dnia 31 sierpnia 2018 roku (uprzednio: 31 lipca 2018 roku).

Przedłużenie terminu spłaty Kredytu związane jest z trwającą finalizacją prac nad uzgodnieniem warunków refinansowanego zadłużenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.