Formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2017 roku otrzymał od Komisji Prywatyzacyjnej formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo obie z siedzibą w Czarnogórze. Emitentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji. Spółka rozważy podjęcie dalszych kroków w tej sprawie. Więcej informacji OT Logistics będzie przekazywać w kolejnych raportach.