Harmonogram publikacji raportów okresowych za 2012 rok

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd Spółki OdraTrans S.A. z siedzibą w Szczecinie podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

  • 15 marca 2012 roku – publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011; 20 września 2012 roku – publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.