Informacja o anulowaniu przetargu na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż na podstawie informacji prasowych z Czarnogóry powziął informację o anulowaniu przez Radę ds. prywatyzacji przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo obie z siedzibą w Czarnogórze. Więcej szczegółów OT Logistics przekaże po uzyskaniu formalnych informacji.

O kolejnych etapach uczestnictwa w przetargach publicznych w ramach procesu prywatyzacji ofert na zakup udziałów w spółkach AD Montecargo i Luka Bar AD BAR obie z siedzibami w Czarnogórze Spółka informowała w raportach bieżących nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017, 4/2017 z 6 lutego 2017, 31/2016 i 34/2016 z 21 i 28 grudnia 2016 roku oraz 8/2017 z 17 marca 2017 roku.