Informacja o realizacji warunków istotnej umowy

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 września 2012 roku otrzymał informację w przedmiocie spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie z dnia 29 czerwca 2012 roku ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. („Umowa”), której przedmiot stanowiło nabycie przez Emitenta 23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. („Port Handlowy”) stanowiących 46,23 % jej kapitału zakładowego. W dniu 28 września 2012 roku Emitent dokonał też płatności całej ceny sprzedaży, co warunkowało przejście praw do udziałów.

Oznacza to, że Emitent od dnia 28 września 2012 roku posiada łącznie 46.382 udziałów, stanowiących 92,46% kapitału zakładowego Portu Handlowego Świnoujście sp. z o.o.