Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Spółki dokonanej przez La Financire d’Intégration Européenne S.A. (société anonyme) z siedzibą w Luksemburgu (La Financire), tj. osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta: Panem Zbigniewem Nowikiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, Panem Arturem Szczepaniakiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu oraz Panem Markiem Komorowskim – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta oraz zawiadomienie o przyjęciu przez La Financire zaproszenia w ramach subskrypcji prywatnej do objęcia akcji serii E.

Załączniki: