Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcjach nabycia łącznie 10.671 akcji Spółki dokonanych w dniu 21 stycznia 2021 roku przez Pana Konrada Hernika – Prezesa Zarządu.

Załączniki: