Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Spółki dokonanej w dniu 22.09.2021 r. przez I Fundusz Mistral Spółka Akcyjna, osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta: Panem Zbigniewem Nowikiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta; Panem Arturem Szczepaniakiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu; oraz Panem Markiem Komorowskim – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: