Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o złożonym Spółce zawiadomieniu o transakcji na akcjach Spółki dokonanej, w dniu 1.12.2021 r., przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Spółki – La Financire d’Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu, w wyniku połączenia transgranicznego.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: