Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcji nabycia obligacji Spółki dokonanej przez Pana Kamila Jedynaka – Prezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: