Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej przez Pana Konrada Hernika – Prezesa Zarządu.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: