Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 27/2023 z dnia 1 czerwca 2023, godzina 22:08.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, o transakcji zbycia (darowizna) akcji Spółki dokonanej przez Pana Piotra Nadolskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.