Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał od Kamila Jedynaka, Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.