Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 lipca 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie o transakcji nabycia obligacji Spółki dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: