Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej przez La Financire d’Intégration Européenne S.A., tj. podmiot blisko związany z Panem Zbigniewem Nowikiem, Panem Arturem Szczepaniakiem oraz Panem Markiem Komorowskim – Członkami Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.