Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Raport bieżący nr 29/2023 z dnia 1 czerwca 2023, godzina 22:33.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, o transakcji nabycia (darowizna) akcji Spółki dokonanej przez Cres Fundacja Rodzinna w organizacji tj. podmiot blisko związany z Panem Piotrem Nadolskim – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.