Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 16 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki od „I Funduszu Mistral” Spółka Akcyjna – osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, Panem Zbigniewem Nowikiem i Panem Arturem Szczepaniakiem, Członkami Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. – zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 12 marca 2020 r. Treść ww. zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załącznik: