Informacja o uzyskaniu dostępu do elektonicznej bazy informacji (EBI)

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Zarząd OdraTrans S.A. (Spółka) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna z dniem dzisiejszym przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.