Informacja o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku odnośnie zgody na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji „Luka Rijeka”, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. Emitent informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. otrzymał informację od chorwackiej Centralnej Spółki Depozytowo Rozliczeniowej SKDD o wyniku ww wezwania.

W ramach ogłoszonego wezwania złożono zapisy na sprzedaż 364.115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego spółki. Emitent nabędzie ww. akcje po cenie 50,00 HRK za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 18,2 mln HRK tj. ok. 10,2 mln zł na dzień 13.12.2017 r. Rozliczenie transakcji nabycia akcji Luka Rijeka w wyniku ogłoszonego wezwania nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia wezwania tj. 8 grudnia 2017 roku.

Przed ogłoszeniem wezwania Emitent posiadał bezpośrednio 32,56% akcji Luka Rijeka, a łącznie z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu Chorwacja, z którymi Emitent ma zawartą umowę wspólników, udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosił na 56,61% kapitału zakładowego Luka Rijeka. Po rozliczeniu wezwania Emitent będzie posiadał bezpośrednio 35,26% kapitału zakładowego Luka Rijeka, a łącznie z ww. funduszami emerytalnymi 59,31% kapitału zakładowego spółki.