Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji portu w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku nastąpiło otwarcie kopert w przetargu publicznym dotyczącym sprzedaży w ramach procesu prywatyzacji 30% akcji spółki Luka Bar AD BAR z siedzibą w Barze /Czarnogóra/ /Luka Bar/, w wyniku czego Spółka powzięła wiadomość, iż złożona przez nią oferta nabycia ww. akcji jest jedyną ofertą złożoną w przetargu.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 17.030.021 akcji Luka Bar stanowiących 30 % kapitału zakładowego spółki oraz przy spełnieniu określonych warunków przeniesienie uprawnień zarządczych w spółce z możliwością pozyskania dodatkowego pakietu akcji w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Luka Bar lub sprzedaży kolejnych akcji po cenie za jedną akcję równej cenie za akcję nabywane w ramach przetargu. Otwarcie kopert stanowi wstępny etap procesu, w ramach którego zostanie następnie przeprowadzona weryfikacja złożonej oferty pod kątem formalnym i w przypadku pozytywnego wyniku przystąpienie Spółki do negocjacji ze Skarbem Państwa w Czarnogórze odnośnie zawarcia umowy na wyłączne zarządzanie portem oraz przejęcie kontroli operacyjnej i finansowej.

Zgodnie ze złożoną przez Spółkę ofertą łączna cena nabycia ww. akcji została określona na 7,1 mln euro. Dodatkowo oferta Spółki zawiera program inwestycyjny dotyczący Luka Bar przewidujący w okresie 3 lat od daty nabycia akcji dokonanie przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w wysokości 17,1 mln euro.

Luka Bar jest spółką zajmującą się przeładunkami portowymi a także magazynowaniem i składowaniem wszystkich typów towarów. Spółka świadczy także pełen zakres usług dodatkowych związanych z działalnością portową. Korzystna lokalizacja portu oraz integracja z siecią kolejową oraz drogową, a także umiejscowienie w korytarzu Bałtyk-Adriatyk pozycjonuje port jako ważny punkt w łańcuchu transportu intermodalnego. Potencjał przeładunkowy portu wynosi ok. 5 mln ton rocznie. Przychody ze sprzedaży za rok 2015 wyniosły ok. 8,5 mln euro, a EBITDA ok. 1,8 mln euro.

Nabycie akcji Luka Bar związane jest z realizacją przez Spółkę strategii osiągnięcia pozycji lidera w obsłudze produktów agro w basenie Morza Bałtyckiego i Morza Adriatyckiego.