Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji przewoźnika kolejowego w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, iż złożona przez Spółkę w przetargu publicznym dotyczącym nabycia w ramach procesu prywatyzacji 51% akcji spółki AD Montecargo z siedzibą w Podgoricy /Czarnogóra/ /Montecargo/ oferta okazała się jedyną ofertą złożoną w ww. przetargu. Otwarcie kopert stanowi wstępny etap procesu, w ramach którego zostanie następnie przeprowadzona weryfikacja złożonej oferty pod kątem formalnym i w przypadku pozytywnego wyniku przystąpienie Spółki do negocjacji ze Skarbem Państwa w Czarnogórze.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 1.703.458 akcji Montecargo stanowiących 51% kapitału zakładowego spółki z możliwością subskrybowania nowych akcji w drodze podwyższenia kapitału oraz prawo do nabycia dodatkowego pakietu akcji posiadanych przez państwo Czarnogóry i instytucje państwowe. Zgodnie ze złożoną przez Spółkę ofertą łączna cena nabycia ww. akcji została określona na 2,5 mln euro. Dodatkowo Spółka zaoferowała realizację dwuletniego programu inwestycyjnego w łącznej wysokości 2,6 mln EUR.

Montecargo wykonuje przewóz towarów w krajowym i międzynarodowym ruchu kolejowym, i może stanowić uzupełnienie oferty Grupy Kapitałowej OT Logistics na terenie Bałkanów. Inwestycje Spółki w tym rejonie stanowią realizację jej strategii budowy korytarza logistycznego Bałtyk Adriatyk.

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach postepowania przetargowego.